Сградата

Business Centre AngelovОбемното решение на сградата е основано на опростени и изчистени форми, отговарящи на предназначението на сградата. Набляга се на остъкляване, което осигурява оптимална осветеност в офисните пространства на сградата.Набляга се на остъкляване, което осигурява оптимална осветеност в офисните пространства на сградата.Комфортна работна среда. Ръководството на Business Centre Angelov е професионално с персонално отношение към всеки.