Семинарна Зала

Коферентна Зала

Бизнес Център Ангелов

Предлага на своите клиенти коферентна зала (88 кв.м) с максимален капацитет 35 човека.

Залата е подходяща за провеждане на семинари ,обучения и други мероприятия,като предлагаме на клиентите си мултимедиен проектор,прожекционен екран и флипчарт.

Фоайето пред залата е подходящо за поставяне на регистрационен деск, рекламни банери, постерни сесии, организиране на кафе паузи, коктейли и други.